Lezingen

De wondere wereld van organisaties

Onze samenleving is gebouwd op organisaties. Kinderen groeien vandaag op volgens de principes van het organisatiedenken. Ze leren hoe belangrijk missie, visie en doelen zijn in een zogenaamde VUCA-wereld: snel veranderend, onzeker, complex en vaag. Wat is er nodig om werknemers zich psychologisch veilig te laten voelen in organisaties? In deze lezing neem ik je mee in de wondere wereld van de organisatieleer. De aangereikte inzichten helpen je anders te kijken naar je eigen ervaringen in jouw organisatie. Wat is werkbaar werk? Wat maakt dat je je bevlogen of net omgekeerd, uitgebrand voelt? Hoe motiveer je werknemers? Is persoonlijk leiderschap meer dan een buzzwoord en wat is het verband met dienend leiderschap? Is zelfsturing een illusie die alleen maar sturing maskeert? Ligt de oplossing bij samensturing en bereiken we dat door werknemers in teams onder te brengen?

Thema’s: werkbaar werk, bevlogenheid, burn-out, motiveren, persoonlijk leiderschap, leiderschap, teamwork, zelfsturing, bureaucratie, holacratie, organisatiecultuur, organisatiedenken, verwaarloosde organisaties en meer.

Deze lezing kan ook op maat gebracht worden; er kan een keuze worden gemaakt uit thema’s uit de organisatieleer die uw bijzondere interesse hebben.     

Duur: 120 minuten

 

Groepsdynamica

Breng mensen samen in een groep en er beweegt wat; dat is precies waar we in de groepsdynamica naar kijken en waar ik je in deze lezing graag meer over vertel. Mijn doel is je te laten nadenken over je eigen gedrag in een groep.

Individuen verbinden zich met elkaar. Zo ontstaat er samenhang en ook een groepsgevoel; maar is die verbinding zonder meer constructief voor de taak van de groep of het team? Hoe kan je als leider of begeleider een groep gidsen richting resultaat? Welke houding neem je best aan om een groep zo sterk mogelijk te laten groeien? Wat maakt dat er destructieve patronen in groepen ontstaan? Wat maakt dat een groepslid wel of niet leider van de groep wordt? Wat maakt dat pestgedrag kan blijven duren in groepen? In welke mate kan je groepswerk plannen en organiseren?

Thema’s: cohesie, interactie, groepsontwikkeling, normen, rollen, groepsorganisatie en meer

Duur: 120 minuten