Teamwork

Een team bestaat uit individuen; de verbinding tussen hen maakt samenwerken mogelijk. Zo gaat het team een eigen leven leiden als geheel of systeem. Zijn de teamleden bereid om informatie met elkaar te delen? Hebben ze een gedeelde missie en visie? Is er duidelijkheid over de groepsdoelen? Bouwen ze samen aan effectieve procedures, een gepaste rolverdeling en een leefbare werksfeer? Kan en mag er geleerd worden in het team? Is er voldoende vertrouwen of overheerst onderliggende competitie? Hoe wordt de omgeving gezien? Hoe worden conflicten in het team aangepakt? Hoe bespreekbaar zijn macht en individuele vrijheid? Hoe volwassen gedraagt het team zich? Hoe verloopt teamoverleg en hoe kan je de teamleden tijdesn vergaderingen meer activeren?

In deze opleiding ervaar je het belang van constructieve communicatie en feedback in groepen. Je verwerft inzicht in groepsprocessen en groepsfenomenen, zoals groepsnormen en groepsontwikkeling; we bespreken de betekenis van roddelen, verborgen agenda”s en de aanwezigheid van een zondebok in teams.

Methodiek

Ervaringsgericht werken met cases. Nabespreking is zeer belangrijk.

Groepsgrootte

Deze vorming bied ik aan in kleine groep van maximaal negen deelnemers. Een lezing voor een groot publiek kan ook.

Duur

Deze opleiding duurt minstens één dag; ik raad aan opvolgingssessies te boeken om inzichten te verankeren vanuit de praktijk van de deelnemers.

Ik heb interesse voor: TEAMWORK