Teamleiderschap

Je hebt er bewust voor gekozen om leiding te geven aan een team. Deze beslissing past perfect bij je professionele missie en visie. Je staat sterk qua persoonlijk leiderschap. Je luistert actief naar jezelf. Je bent thuis in teamwork. Je hebt inzicht in de wetmatigheden van de groepsdynamica. Nu ben je klaar om een stap verder te gaan: je bent toe aan de opleiding Teamleiderschap.

In deze opleiding bespreken we wat leiderschap vandaag in de praktijk inhoudt; nieuwe autoriteit en zelfsturende teams komen uitgebreid aan bod. Welke rollen heb je als leidinggevende? Kan je constructief reageren op uiteenlopende reacties van je teamleden? Hoe ondersteun je je team om constructief te blijven denken en handelen? Heb je zicht op de organisatiestructuur en -cultuur? Hoe vult je organisatie leiderschap in? Hoe kan je je team graag laten samenwerken en knappe resultaten laten leveren?

Methodiek

Intervisie, ervaringsgericht werken met cases. Nabespreking is zeer belangrijk.

Groepsgrootte

Deze vorming bied ik aan in kleine groep van maximaal negen deelnemers.

Duur

Deze opleiding duurt minstens één dag; er is mogelijkheid deze vorming aan te vullen met elementen uit de trainingen Actief luisteren naar jezelf en Teamwork. Ik raad aan opvolgingssessies te boeken om inzichten te verankeren vanuit de praktijk van de deelnemers.

Ik heb interesse voor: Teamleiderschap