Spring naar inhoud

Levenslessen van een psychiater

“Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven dat je leidt. Wees goed voor jezelf en voor anderen.” Dit zijn drie levenslessen die Irvin D. Yalom (1931) in zijn loopbaan als alom gerespecteerd psychiater en schrijver heeft geleerd. Hij publiceerde standaardwerken in de psychotherapie, maar ook romans. Zijn net verschenen en zeer vlot leesbare autobiografie “Dicht bij het einde, terug naar het begin” is een absolute aanrader. Ranne Hovius schrijft er in De Volkskrant van 23 september 2017 dit… Read more Levenslessen van een psychiater

Actief luisteren

Bij “actief luisteren” denk je mogelijk meteen aan de ander: jij luistert actief naar iemand. Je geeft hem/haar aandacht, gaat in op wat hij/zij zegt, je vraagt door, je herhaalt, je toetst met je eigen woorden of je hem/haar goed begrepen hebt, je probeert zijn/haar gevoelens te erkennen door deze gepast te benoemen … Kortom: je zet de ander aan tot een “echt” gesprek. In een opleiding “Communicatieve vaardigheden” komt actief luisteren doorgaans uitgebreid aan bod. Actief luisteren naar de ander is zeker belangrijk, maar net zo kunnen we dat… Read more Actief luisteren

Over werk dat werkt

Weet jij waarom je je werk graag doet en wat je erbij mist? Kan je dat concreet benoemen? Eenvoudig is dat niet. Het taakkenmerkenmodel van Hackman en Oldman kan helpen. Je leert hiermee niet alleen te kijken naar wat je dagelijks doet, maar ook naar de context ervan en de wijze waarop je de functie uitoefent. Vijf taakkenmerken bepalen onze arbeidsvreugde volgens deze theorie: variatie in vaardigheden, taakidentiteit, taakbelang, autonomie en feedback. Een voorbeeldvraag bij elk kenmerk maakt het model concreet. In welke mate is je takenpakket gevarieerd? Hoezeer lever… Read more Over werk dat werkt

Wat conflicten zeggen

Zie je op je werk eenzelfde conflict steeds weer oplaaien? Denk je dat de betrokkenen zelf de enige oorzaak zijn? Misschien vergis je je. Blijvende meningsverschillen kunnen inderdaad alleen te maken hebben met de mensen zelf; soms kunnen we niet met elkaar overweg om persoonlijke redenen. Doorgaans is de diagnose complexer. Veel factoren beïnvloeden samenwerking. Rubin, Plovnik en Fry kwamen reeds in de jaren zeventig opzetten met het “teamdoelmatigheidsmodel”; een heerlijk eenvoudige en raak geformuleerde theorie vind ik dat. Heel wat conflicten worden in dit model geduid vanuit een niet… Read more Wat conflicten zeggen

Mo(e)tivatie

Ken je de zelfdeterminatietheorie over motivatie? In gewone mensentaal heeft die het over het onderscheid tussen “moeten en willen”; en interessanter nog: hoe je de weg aflegt van “moeten naar willen”. Autonome of vrijwillige motivatie wordt dat laatste ook genoemd. Mensen verplichten om dingen te doen kan werken, maar op langere termijn loopt dat verhaal vaak mis. De zelfdeterminatietheorie legt de klemtoon op het persoonlijk onderschrijven van de veranderdoelen door de betrokken persoon zelf. Om daadwerkelijke verandering te realiseren moeten de psychologische basisbehoeften ingevuld worden; dat zijn autonomie, competentie en… Read more Mo(e)tivatie

Over kwetsbaarheid…

Hou jij voldoende rekening met de ander en met jezelf? “Zorgen voor” noemen we dat…want mensen zijn geen dingen. Gelukkig maar. Hoe we dat doen? Actief luisteren is een mooi begin.

Kiosk

Op weg naar je werk loop je even langs je favoriete kiosk voor een portie psychologie…Zo ben je weer helemaal mee. Je wil een gratis abonnement op deze nieuwtjes? Kijk onderaan deze pagina en klik op “+”. Vul je mailadres in. Je volgt nu deze blog en krijgt voortaan de artikels in je mailbox.