Spring naar inhoud

Kiosk

Op weg naar je werk loop je even langs je favoriete kiosk voor een portie psychologie…Zo ben je weer helemaal mee. Je wil een gratis abonnement op deze nieuwtjes? Kijk onderaan deze pagina en klik op “+”. Vul je mailadres in. Je volgt nu deze blog en krijgt voortaan de artikels in je mailbox.

Over veiligheid en dwang

Op 30 september 2017 schrijft Björn Soenens, Amerikacorrespondent van VRT NWS, rake zinnen op de nieuwssite: “Ja, we leven in de aandacht van anderen. We keren er ons naartoe als bloemen naar de zon. We verlangen eigenlijk allemaal naar een vorm van intimiteit. Je veilig voelen bij iemand die je nooit zal verraden, je nooit zal dwingen tot iets dat tegen je natuur ingaat.” Hij zet zijn inzicht kracht bij met een citaat uit Lichtjaren, een roman van James Salter: “Als we geen connectie kunnen maken met een mens, dan… Read more Over veiligheid en dwang

Zorg je goed voor jezelf?

Wat is goed voor jezelf zorgen? Acteur en theaterregisseur Peter De Graef meent: “Voor jezelf zorgen betekent vooral op de juiste manier aandacht hebben voor jezelf. Dat wil bijvoorbeeld zeggen op tijd voelen dat je moe bent, dat je honger hebt, dat je boos bent, dat je je eenzaam voelt … en daar dan iets aan doen. Eten, slapen, rusten, pauze nemen; genoeg pauzes pakken. Als aan die basisvoorwaarden voldaan is, dan is de eigen persoon tevreden; en niet zozeer omdat hij goed gevoed is, uitgerust, niet moe, niet eenzaam… Read more Zorg je goed voor jezelf?

Over regels, mensen, resultaten en creativiteit

Welke waarden en normen leven in jouw organisatie? Samenwerking, steun, competitie, creativiteit, procedures, resultaten en/of efficiëntie? Hoe pakken jullie conflicten aan? Wat betekent “goed leiderschap” in jouw organisatie? Hoe communiceren jullie op de werkvloer? Wat voor structuur heeft de organisatie? De antwoorden op deze vragen geven een idee over de organisatiecultuur die je dagelijks inademt. Edgar Schein omschrijft organisatiecultuur als een gedeeld patroon van denken, ideeën, gevoelens en waarden als resultaat van gedeelde ervaringen en gezamenlijk leren.   Robert Quinn onderscheidt vier types organisatieculturen: 1. de familiecultuur (ondersteuning), 2. de… Read more Over regels, mensen, resultaten en creativiteit

Begrijpen en begrepen worden

Rekening houden met de ideeën en de gevoelens van de ander is nodig om hem/haar te kunnen begrijpen; en het vraagt moed om begrepen te willen worden door te zeggen waar je echt voor staat. Effectiviteit ontstaat waar consideratie (dat is rekening houden met de ideeën en de gevoelens van de ander) en moed in evenwicht zijn of in elkaar overgaan. Hoe is de balans tussen consideratie en moed in jouw leven? Hoe voel je je daarbij? Wat wil je eraan veranderen? Hoe doe je dat? Bron: naar Stephen Covey,… Read more Begrijpen en begrepen worden

Verander negatieve gevoelens en gewoonten

Halen kleine gebeurtenissen je helemaal onderuit? Verlies je jezelf in emotie? Reageer je heftig zonder echte reden? Beland je steeds weer in hetzelfde patroon? Schematherapie van Jeffrey Young kan je helpen. In deze therapie leer je belemmerende gewoonten te vervangen door gezonde. Wanneer je emotionele reactie niet in verhouding staat tot de ernst van de gebeurtenis, dan is dat een aanwijzing dat er “een kindmodus” aan het werk is. Boosheid en/of verdriet sturen je dan, stelt Young. In de kwetsbare-kindmodus voel je je doorgaans bedroefd, zwak, eenzaam of minderwaardig. Je… Read more Verander negatieve gevoelens en gewoonten

Vertrouwen

Wat is vertrouwen voor jou? Beantwoord deze vraag en lees dan pas verder. Velen vinden het moeilijk om dit begrip te concretiseren. Gerard Egan reikt vier betekenissen van vertrouwen aan: 1. Vertrouwelijkheid, dat is er op kunnen rekenen dat de ander niet met derden zal praten over wat tussen jullie onderling gebeurt. 2. Betrouwbaarheid, of nog weten dat je zeker kan zijn over wat de ander zegt. 3. Inlevingsvermogen, dus veronderstellen dat de ander jou wil, kan en zal begrijpen. 4. Fijngevoelig met macht omgaan, of nog weten dat een… Read more Vertrouwen

De uitdagingen van teamwork

Welke valstrikken voor samenwerken vind jij op de werkvloer? Patrick Lencioni bespreekt in zijn bestseller “De vijf valkuilen van teamwork” deze: 1. Ongenaakbaarheid, dat is alleen maar tonen hoe goed je wel bent en de ander op afstand houden; 2. Schijnharmonie, dus doen alsof alles oké is in het team zonder echte dialoog aan te gaan; 3. Vasthouden aan je eigen overtuiging; 4. Populair zijn als streefdoel hebben en steeds ja-knikken; 5. Voor eigen targets gaan zonder de ander. Herken je deze valkuilen in jouw team? Laten we nu de… Read more De uitdagingen van teamwork

Levenslessen van een psychiater

“Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven dat je leidt. Wees goed voor jezelf en voor anderen.” Dit zijn drie levenslessen die Irvin D. Yalom (1931) in zijn loopbaan als alom gerespecteerd psychiater en schrijver heeft geleerd. Hij publiceerde standaardwerken in de psychotherapie, maar ook romans. Zijn net verschenen en zeer vlot leesbare autobiografie “Dicht bij het einde, terug naar het begin” is een absolute aanrader. Ranne Hovius schrijft er in De Volkskrant van 23 september 2017 dit… Read more Levenslessen van een psychiater

Actief luisteren

Bij “actief luisteren” denk je mogelijk meteen aan de ander: jij luistert actief naar iemand. Je geeft hem/haar aandacht, gaat in op wat hij/zij zegt, je vraagt door, je herhaalt, je toetst met je eigen woorden of je hem/haar goed begrepen hebt, je probeert zijn/haar gevoelens te erkennen door deze gepast te benoemen … Kortom: je zet de ander aan tot een “echt” gesprek. In een opleiding “Communicatieve vaardigheden” komt actief luisteren doorgaans uitgebreid aan bod. Actief luisteren naar de ander is zeker belangrijk, maar net zo kunnen we dat… Read more Actief luisteren

Over werk dat werkt

Weet jij waarom je je werk graag doet en wat je erbij mist? Kan je dat concreet benoemen? Eenvoudig is dat niet. Het taakkenmerkenmodel van Hackman en Oldman kan helpen. Je leert hiermee niet alleen te kijken naar wat je dagelijks doet, maar ook naar de context ervan en de wijze waarop je de functie uitoefent. Vijf taakkenmerken bepalen onze arbeidsvreugde volgens deze theorie: variatie in vaardigheden, taakidentiteit, taakbelang, autonomie en feedback. Een voorbeeldvraag bij elk kenmerk maakt het model concreet. In welke mate is je takenpakket gevarieerd? Hoezeer lever… Read more Over werk dat werkt

Wat conflicten zeggen

Zie je op je werk eenzelfde conflict steeds weer oplaaien? Denk je dat de betrokkenen zelf de enige oorzaak zijn? Misschien vergis je je. Blijvende meningsverschillen kunnen inderdaad alleen te maken hebben met de mensen zelf; soms kunnen we niet met elkaar overweg om persoonlijke redenen. Doorgaans is de diagnose complexer. Veel factoren beïnvloeden samenwerking. Rubin, Plovnik en Fry kwamen reeds in de jaren zeventig opzetten met het “teamdoelmatigheidsmodel”; een heerlijk eenvoudige en raak geformuleerde theorie vind ik dat. Heel wat conflicten worden in dit model geduid vanuit een niet… Read more Wat conflicten zeggen

Mo(e)tivatie

Ken je de zelfdeterminatietheorie over motivatie? In gewone mensentaal heeft die het over het onderscheid tussen “moeten en willen”; en interessanter nog: hoe je de weg aflegt van “moeten naar willen”. Autonome of vrijwillige motivatie wordt dat laatste ook genoemd. Mensen verplichten om dingen te doen kan werken, maar op langere termijn loopt dat verhaal vaak mis. De zelfdeterminatietheorie legt de klemtoon op het persoonlijk onderschrijven van de veranderdoelen door de betrokken persoon zelf. Om daadwerkelijke verandering te realiseren moeten de psychologische basisbehoeften ingevuld worden; dat zijn autonomie, competentie en… Read more Mo(e)tivatie

Over kwetsbaarheid…

Hou jij voldoende rekening met de ander en met jezelf? “Zorgen voor” noemen we dat…want mensen zijn geen dingen. Gelukkig maar. Hoe we dat doen? Actief luisteren is een mooi begin.