De voorstelling van je leven

In deze lezing neem ik je mee achter de coulissen van het dagelijks leven en gids ik je doorheen tal van psychologische inzichten. We vertrekken bij de spanning tussen ons verlangen naar vrijheid enerzijds en dat naar verbondenheid anderzijds, wat wel eens drama geeft. We bouwen voort op de dramatiek en verkennen de parallellen tussen theater en werkelijkheid: beseffen we hoezeer we elkaars verwachtingen invullen wanneer we met elkaar samenwerken en -leven? Of nog, zijn we ons bewust van de vele scenario’s die we voortdurend volgen? Wat maakt dat we anders naar onszelf kijken dan naar de ander? Wat maakt dat we allen een eigen voorstelling van het leven hebben?

Kijk en luister naar De voorstelling van je leven en neem voortaan zelf meer de regie van je leven in handen.

Duur: 90 minuten

Spreker: Edward Verschaeren (°1973) is psycholoog.

Ik heb interesse voor De voorstelling van je leven