Actief luisteren

Luisteren en gehoorzamen hebben een andere betekenis. Veel mensen begrijpen dat niet. Zeg je wel eens tegen iemand “Luister naar me”, maar wil je eigenlijk meegeven “Gehoorzaam me”? Bovendien is hierbij dikwijls sprake van éénrichtingsverkeer: de ander moet jou gehoorzamen, maar jij hem of haar niet; de ander moet jou wel gepaste aandacht geven en begrijpen; hij of zij moet “echt” luisteren naar je. Ben je nog mee?

In deze opleiding staat het onderscheid tussen goed en slecht luisteren centraal. We oefenen deze luistervaardigheden: gelaatsuitdrukking, oogcontact, lichaamshouding, aanmoedigende gebaren, stiltes laten, verbaal volgen, vragen stellen, parafraseren van inhoud, reflecteren van gevoel, concretiseren en samenvatten.

Actief luisteren is een onderdeel van professionele gespreksvoering. In een opleiding voor gevorderden vullen we de luistervaardigheden aan met de zendervaardigheden en de regulerende vaardigheden.

De zendervaardigheden: informatie geven, verzoeken doen en opdrachten geven, kritiek geven, situatie verduidelijken, hardop denken, weigeren en reageren op kritiek.

De regulerende vaardigheden: het openen van een gesprek, doelen stellen, het verloop van het gesprek sturen, terugkoppelen naar (begin)doelen, afsluiten van het gesprek.

De bovenbouw van deze drie soorten vaardigheden bestaat uit specifieke tweegesprekken zoals: het interview, het adviesgesprek, het functioneringsgesprek, het gesprek over persoonlijke problemen, het verkoopgesprek en het slecht-nieuwsgesprek. Elk van deze tweegesprekken zijn aparte trainingen.

Methodiek

Ervaringsgericht werken. 

Groepsgrootte

Deze vorming bied ik aan in kleine groep van maximaal zes deelnemers of individueel. Cruciaal is 1-op-1 oefenen, waarbij ikzelf zeer actief en rechtstreeks kan feedback geven aan iedere deelnemer.

Duur

In kleine groep duurt de basismodule één dag; daarmee kunnen we de luistervaardigheden grondig oefenen. Meer vaardigheden trainen vergt twee opleidingsdagen. ik raad aan opvolgingssessies te boeken na de tweedaagse om inzichten te verankeren vanuit de praktijk van de deelnemers.

Ik heb interesse voor: ACTIEF LUISTEREN