Over regels, mensen, resultaten en creativiteit

Welke waarden en normen leven in jouw organisatie? Samenwerking, steun, competitie, creativiteit, procedures, resultaten en/of efficiëntie? Hoe pakken jullie conflicten aan? Wat betekent “goed leiderschap” in jouw organisatie? Hoe communiceren jullie op de werkvloer? Wat voor structuur heeft de organisatie? De antwoorden op deze vragen geven een idee over de organisatiecultuur die je dagelijks inademt.

Edgar Schein omschrijft organisatiecultuur als een gedeeld patroon van denken, ideeën, gevoelens en waarden als resultaat van gedeelde ervaringen en gezamenlijk leren.  

Robert Quinn onderscheidt vier types organisatieculturen: 1. de familiecultuur (ondersteuning), 2. de hiërarchische cultuur (regels); 3. De marktcultuur (doelen) en 4. de adhocratiecultuur (vernieuwing). De meeste organisaties zijn mengvormen qua cultuur. Welke cultuur of welke mengvorm  past best bij jou? Waarom? In wat voor cultuur werk je?

Meer lezen:

Robert Quinn, Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Boom Uitgevers Amsterdam.

Edgar Schein, De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming, zin en onzin over cultuurverandering. Uitgeverij Scriptum.