Vertrouwen

Wat is vertrouwen voor jou? Beantwoord deze vraag en lees dan pas verder. Velen vinden het moeilijk om dit begrip te concretiseren.

Gerard Egan reikt vier betekenissen van vertrouwen aan: 1. Vertrouwelijkheid, dat is er op kunnen rekenen dat de ander niet met derden zal praten over wat tussen jullie onderling gebeurt. 2. Betrouwbaarheid, of nog weten dat je zeker kan zijn over wat de ander zegt. 3. Inlevingsvermogen, dus veronderstellen dat de ander jou wil, kan en zal begrijpen. 4. Fijngevoelig met macht omgaan, of nog weten dat een machtiger iemand zijn/haar macht niet zal misbruiken tegenover jou.

Kan je deze vier omschrijvingen van vertrouwen toepassen op jezelf? Wat blijft je bij?