Over werk dat werkt

Weet jij waarom je je werk graag doet en wat je erbij mist? Kan je dat concreet benoemen? Eenvoudig is dat niet. Het taakkenmerkenmodel van Hackman en Oldman kan helpen. Je leert hiermee niet alleen te kijken naar wat je dagelijks doet, maar ook naar de context ervan en de wijze waarop je de functie uitoefent. Vijf taakkenmerken bepalen onze arbeidsvreugde volgens deze theorie: variatie in vaardigheden, taakidentiteit, taakbelang, autonomie en feedback. Een voorbeeldvraag bij elk kenmerk maakt het model concreet. In welke mate is je takenpakket gevarieerd? Hoezeer lever je een afgerond geheel af, van de start tot het eindresultaat? Hoeveel invloed heeft jouw werk op anderen? Hoe zelfstandig kan jij je werk organiseren? In welke mate krijg je aanwijzingen over de kwaliteit van het geleverde werk?
De ene werknemer verkiest veel variatie in vaardigheden, een andere wil daarbij ook voortdurend directe feedback krijgen; meer of minder van een taakkenmerk verkiezen betekent niet beter of slechter, het is een kwestie van voorkeur en verschillen tussen mensen.
Dit model maakt maatwerk mogelijk. Ga ermee aan de slag. Denk na over hoe jij zelf je werk wil inrichten. Je kan er rekening mee houden bij de voorbereiding van je volgende functioneringsgesprek. Ga bij elk kenmerk na wat jou het best past momenteel. Geef je zelf leiding? Tracht aan de hand van de vijf taakkenmerken het werk optimaal te organiseren. Je werknemers zullen er beter door presteren.